Revirji

Ribolovni revir Drava 5 se razteza od HE Ožbalt do HE Fala. Počasi tekoča reka  z globino od 2 do 7 m.  Naseljena s podustjo,  kleni,  krapi , somi in ščukami . Primerna za  vse vrste ribolova: lov s plovcem,  z blestivko  in talni ribolov.
Ribolovni režim: Ribiči lahko izvajajo športni ribolov v skladu s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Ur. list RS št. 99 od 30.10.2007). Dovoljen dnevni ulov znaša: – 5 kosov zaščitenih belih rib (podust, platnica in jez- 35 cm, ploščic, ogrica, klen, mrena -mera je 30 cm ali androga- mera je 26 cm) do max. teže 5 kg; – ali 1 kos krapa nad 5 kg ali 2 kosa krapa s skupno težo nad 5 kg (min mera krapa je 30 cm); – ali 2 kosa linja- mera je 30 cm; – ali 1 kos ščuke ali 1 kos smuča ali 1 kos soma ali 1 kos bolena ali 3 kose salmonidov; V času od 1.2. do 30.4. je strogo prepovedana uporaba blestivke in drugih sličnih umetnih vab (plastične hobotnice itd) zaradi lovopusta ščuke! 5. Lov ščuke, soma, bolena in smuča ter salmonidov je dovoljen samo z umetnimi vabami. Prepovedana je uporaba trnkov dvojčkov in trojčkov, razen pri umetnih vabah za ribolov predatorjev (roparic) in salmonidov). Prepovedan je ribolov v varstvenih vodah reke Drave (min. 100 m pas nad in pod HE), ter v področju objektov HE. Lov ciprinidov je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in živalskega izvora (vendar ne žive živali). Za lov ciprinidov je dovoljena uporaba le trnka enojčka.
Revir Drava 6 obsega akumulacijsko od HE Fala do HE Mariborsk otok. Počasi tekoča reka z globino od 2 do 7 m. Naseljena s podustjo, kleni, krapi , somi in ščukami . Primerna za vse vrste ribolova: lov s plovcem, z blestivko in talni ribolov.
Ribolovni režim: Ribiči lahko izvajajo športni ribolov v skladu s Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Ur. list RS št. 99 od 30.10.2007). Dovoljen dnevni ulov znaša: -5 kosov zaščitenih belih rib (podust, platnica in jez- 35 cm, ploščic, ogrica, klen, mrena -mera je 30 cm ali androga- mera je 26 cm) do max. teže 5 kg; -ali 1 kos krapa nad 5 kg ali 2 kosa krapa s skupno težo nad 5 kg (min mera krapa je 30 cm); -ali 2 kosa linja- mera je 30 cm; -ali 1 kos ščuke ali 1 kos smuča ali 1 kos soma ali 1 kos bolena ali 3 kose salmonidov; V času od 1.2. do 30.4. je strogo prepovedana uporaba blestivke in drugih sličnih umetnih vab (plastične hobotnice itd) zaradi lovopusta ščuke! 5. Lov ščuke, soma, bolena in smuča ter salmonidov je dovoljen samo z umetnimi vabami. Prepovedana je uporaba trnkov dvojčkov in trojčkov, razen pri umetnih vabah za ribolov predatorjev (roparic) in salmonidov). Prepovedan je ribolov v varstvenih vodah reke Drave (min. 100 m pas nad in pod HE), ter v področju objektov HE. Lov ciprinidov je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in živalskega izvora (vendar ne žive živali). Za lov ciprinidov je dovoljena uporaba le trnka enojčka.
Potok Lobnica. To je salmonidni revir. Tipični pohorski potok v katerem živijo v glavnem potočne postrvi. Dovoljeno je muharjene.
Ribolovni režim: Dovoljeno je muharjenje. Dnevni ulov: 3 postrvi
Ribolovni revir Radoljna obsega potok Radoljno iz izvira do izliva. To je salmonidni revir. Tipični pohorski potok v katerem živijo v glavnem potočne postrvi. Dovoljeno je muharjene.
Ribolovni režim: Dovoljeno je muharjenje. Dnevni ulov: 3 postrvi
Ribolovni revir Bistrica obsega potok Bistrico iz izvira do izliva. To je salmonidni revir. Tipični pohorski potok v katerem živijo v glavnem potočne postrvi. Dovoljeno je muharjene.
Ribolovni režim: Dovoljeno je muharjenje. Dnevni ulov: 3 postrvi