Ribiška družina Ruše

Dobrodošli na spletnih straneh RD Ruše!

Ribiška družina Ruše svoje ribolovno področje upravlja na cca 180 ha vodnih površin reke Drave in vseh pritokov iz Pohorja in Kozjaka. Ribolovni revir Drava I. se razteza od HE Ožbalt do HE Fala. Revir Drava III. obsega akumulacijsko od HE Fala do HE Mariborsk otok. V upravljanju RD Ruše je tudi več potokov, od tega večji lovni, kot so Lobnica in Radoljna, v katerih se lahko v sezoni izvaja športni ribolov na potočno postrv. Ostali potoki so gojitveni, namenjeni vzreji potočne postrvi za vlaganje v ribolovne vode.