Revirji

Drava I

Ribolovni revir Drava I. se razteza od HE Ožbalt do HE Fala. Počasi tekoča reka  z globino od 2 do 7 m.  Naseljena s podustjo,  kleni,  krapi , somi in ščukami . Primerna za  vse vrste ribolova: lov s plovcem,  z blestivko  in talni ribolov.

 

Drava III

Revir Drava III. obsega akumulacijsko od HE Fala do HE Mariborsk otok. Počasi tekoča reka  z globino od 2 do 7 m.  Naseljena s podustjo,  kleni,  krapi , somi in ščukami . Primerna za  vse vrste ribolova: lov s plovcem,  z blestivko  in talni ribolov.

Lobnica

Potok Lobnica. To je salmonidni revir. Tipični pohorski potok v katerem živijo v glavnem potočne postrvi. Dovoljeno je muharjene.

Režim:

Dovoljeno je muharjenje.
Dnevni ulov: 3 postrvi

 

Radoljna

Ribolovni revir Radoljna obsega potok Radoljno iz izvira do izliva. To je salmonidni revir. Tipični pohorski potok v katerem živijo v glavnem potočne postrvi. Dovoljeno je muharjene.

Režim:

Dovoljeno je muharjenje.
Dnevni ulov: 3 postrvi

 

SPLETNI NAKUP RIBOLOVNE DOVOLILNICE

Spletna prodaja ribolovnih dovolilnic za muharjenje in ostale vrste ribolova RD Ruše
Buy online fishing licences for fly fishing and other types of fishing

 

PRODAJNA MESTA DNEVNIH RIBOLOVNIH DOVOLILNIC:

Maribor: Športna trgovina Ribon šport, (ob Gozdu 1)

Ribiška trgovina Trofeja, (Valvazorjeva ul. 19)

Ruše: Sedež ribiške družine Ruše

 

CENE DNEVNIH DOVOLILNIC:

Ciprinidni revirji (reka Drava):

Mladinci 5€
Člani drugih RD 8€
Turisti 10€

Salmonidni revirji – potoka Lobnica in Radoljna:

Člani RD Ruše 10€
Člani drugih RD 15€
Turisti 18€

Prodaja salmonidnih dnevnic poteka na sedežu RD-Ruše (ob sredah od 17-19 ure), ter preko internetne prodaje.