Menu Content/Inhalt

Kontakt

RD Rue
Ob Dravi 9
2342 Rue


Dom ribike druine:
Uradne ure:
srede od 17h do 19h
tel: 02 66-19-181

Predsednik:
gsm: 041 984-241


?uvajska sluba:
gsm: 040 459-600


e-mail: info@rd-ruse.si

VABILO na zbor ?lanov E-pošta

VABILO

Vabim vas na volilno skup?ino ?lanov Ribike druine Rue, ki bo v petek, 17. marca 2017 ob 16. uri v Domu kulture v Ruah (kinodvorana)

DNEVNI RED:

1) Pozdravni nagovor predsednika RD Rue.

2) Izvolitev delovnega predsedstva.

3) Izvolitev zapisnikarja in dveh overiteljev.

4) Izvolitev verifikacijske komisije.

5) Sprejem dnevnega reda.

6) Pregled zapisnika in realizacije sklepov seje prejnjega zbora ribi?ev

7) Poro?ilo o delu RD Rue za leto 2016.

8) Realizacija finan?nega plana za leto 2016.

9) Poro?ilo nadzornega odbora.

10) Poro?ilo disciplinskega razsodi?a.

11) Poro?ilo verifikacijske komisije.

12) Razprava po poro?ilih in potrditev poro?il.

13) Sprejem plana dela in finan?nega na?rta za leto 2017.

14) Potrditev ribolovnega reima in pristojbin za leto 2017.

15) Organizacija delovnih akcij v letu 2017.

16) Ribika tekmovanja v letu 2017.

17) Pobude in vpraanja ?lanov druine in gostov.

Dober prijem!

Predsednik RD Rue:

Joef traus, 1.r.