Menu Content/Inhalt

Kontakt

RD Rue
Ob Dravi 9
2342 Rue


Dom ribike druine:
Uradne ure:
srede od 17h do 19h
tel: 02 66-19-181

Predsednik:
gsm: 041 984-241


?uvajska sluba:
gsm: 040 459-600


e-mail: info@rd-ruse.si

Drava I

Ribolovni revir Drava I. se razteza od HE Obalt do HE Fala.

Po?asi teko?a reka z globino od 2 do 7 m. Naseljena s podustjo, kleni, krapi , somi in ?ukami . Primerna za vse vrste ribolova: lov s plovcem, z blestivko in talni ribolov.

Ribolovni reim:

Ribi?i lahko izvajajo portni ribolov v skladu s Pravilnikom o ribolovnem reimu v ribolovnih vodah (Ur. list RS t. 99 od 30.10.2007).
Dovoljen dnevni ulov znaa:
-5 kosov za?itenih belih rib (podust, platnica in jez- 35 cm, plo?ic, ogrica, klen, mrena -mera je 30 cm ali androga- mera je 26 cm) do max. tee 5 kg;
-ali 1 kos krapa nad 5 kg ali 2 kosa krapa s skupno teo nad 5 kg (min mera krapa je 30 cm);
-ali 2 kosa linja- mera je 30 cm;
-ali 1 kos ?uke ali 1 kos smu?a ali 1 kos soma ali 1 kos bolena ali 3 kose salmonidov;
V ?asu od 1.2. do 30.4. je strogo prepovedana uporaba blestivke in drugih sli?nih umetnih vab (plasti?ne hobotnice itd) zaradi lovopusta ?uke! 5. Lov ?uke, soma, bolena in smu?a ter salmonidov je dovoljen samo z umetnimi vabami.
Prepovedana je uporaba trnkov dvoj?kov in troj?kov, razen pri umetnih vabah za ribolov predatorjev (roparic) in salmonidov).
Prepovedan je ribolov v varstvenih vodah reke Drave (min. 100 m pas nad in pod HE), ter v podro?ju objektov HE.
Lov ciprinidov je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in ivalskega izvora (vendar ne ive ivali).
Za lov ciprinidov je dovoljena uporaba le trnka enoj?ka.

 

Spletni nakup ribolovne dovolilnice (novo):

Internetni nakup ribolovnih dovolilnic za muharjenje in ostali ribolov na reki Drava (Obalt - Fala)
Buy rod fishing licences for fly fishing and other types of fishing (Fliegenfischen, pesca a mosca) on the river Drava (Obalt - Fala) on-line

 

PRODAJNA MESTA DNEVNIH RIBOLOVNIH DOVOLILNIC:

Bezena Gosti?e Vernik - auperl
Bistrica ob Dravi: Kavarna Klasek, (ob eleznici 1)
Maribor:

portna trgovina Ribon port, (ob Gozdu 1)

Ribika trgovina Trofeja, (Valvazorjeva ul. 19)

Bresternica: pizzerija Sidro (k ?olnarni 41)
Selnica ob Dravi:

bife Kobanka, Zgornja Selnica

Bar ?rpalka Petrol, Selnica ob Dravi (Mariborska c.46)

Rue:

Sede ribike druine Rue

Panda bar

Limbu: Drava center

 

CENE DNEVNIH DOVOLILNIC:

Ciprinidni revirji (reka Drava):

Mladinci 5
?lani drugih RD 8
Turisti 10

Salmonidni revirji - potoka Lobnica in Radoljna:

?lani RD Ruse 10
?lani drugih RD 15
Turisti 18

Prodaja salmonidnih dnevnicpoteka na sedeu RD-Rue(ob sredah od 17-19 ure),ter preko internetne prodaje.